Fa pocs dies va visitar Olot Jordi Pujol per parlar del “Passat i present de la política catalana” dins l’interessant cicle que ha organitzat Idesga. Després de la conferència es va reunir amb joves, per parlar de tot i de res: com defensar la nostra identitat nacional, el nostre futur, les possibilitats dels joves… Aquesta experiència Pujol l’està portant a terme a molts llocs del país. Quan hi va haver la possibilitat de fer-la des d’Olot ens hi vàrem sumar de seguida. Fa unes poques setmanes havíem fet unes jornades sobre polítiques juvenils i l’acte de Pujol subratllava que, a Olot, l’atenció cap a la gent jove és una prioritat. Ho és per CiU i ho hauria de ser també per la ciutat i el seu Ajuntament.

Per què aquesta preocupació i aquest èmfasi en els joves? Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’any 2005 més d’un 21% de la població de la Garrotxa superava el llindar dels 65 anys d’edat, percentatge quasi idèntic al d’Olot (20’7%). La nostra comarca presenta un índex d’envelliment bastant més alt que el de Catalunya, que se situa els ciutadans de més de 65 anys al 16’5%. Aquesta realitat ens obliga a dues coses: primer, a fer tot el possible perquè aquesta vellesa sigui el més digne i càlida possible; i segon, procurar evitar una fugida important de molts dels nostres joves que opten, ja sigui “lliurement” o de manera obligada, per treballar i viure lluny del que no deixa de ser mai la seva ciutat i la seva comarca.

Des de que vaig ser escollit per encapçalar la candidatura de CiU a les pròximes eleccions municipals, he comentat a companys i col·laboradors de la nostra formació que un dels problemes més importants que té avui Olot és aquest de la pèrdua dels joves i, és clar, de tot el capital humà que aquests aporten a una societat que vol progressar de manera equilibrada. Els joves, generalment ciutadans més actius que la mitjana, són un clar factor que dóna coherència social i són un suport important per les seves famílies. Aquest és un dels reptes que hem de saber guanyar per Olot.

No estem parlant només de fer “Polítiques de Joventut”. Massa sovint, aquestes són només un conjunt d’actuacions, més o menys ben intencionades, que no arriben al moll de l’ós, on falta clarament una veritable acció transversal i una autèntica voluntat de veure als joves com un agent actiu del desenvolupament social. No estem parlant de simples actuacions vinculades al lleure.

De què parlem? Un element determinant perquè molts joves no es quedin a viure a Olot és la feina i, més concretament, la possibilitat de trobar un treball que respongui a les seves expectatives formatives i professionals. Expectatives obtingudes gràcies a l’esforç de les seves famílies. El capital humà, el capital social i econòmic, tant el directe com l’indirecte, que anem perdent és importantíssim i, així, any a any, sofrim una inexorable descapitalització en joves molt formats que en un futur no massa llunyà trobarem a faltar en l’àmbit de l’economia local, i també, en l’estructura social i més particularment en la familiar. Per a afrontar això, creiem que la promoció econòmica de la ciutat hauria de ser una línia estratègica que tingués per finalitat la de garantir un futur professional als nostres joves universitaris i, també, i més a la nostra comarca, els que han seguit cicles formatius.

Per nosaltres, la revitalització del teixit empresarial local, on els darrers anys l’Ajuntament hi ha tingut un paper tangencial, s’ha d’abordar decididament. S’ha d’estimular la implantació de noves empreses, emparant que en neixin per impuls dels emprenedors, aprofitant els marge de creixement que tenen les nostres indústries, fins les més tradicionals… Ens proposem, doncs, crear un viver d’empreses que, des d’Olot, tingui capacitat per liderar tota la comarca. En aquest espai, els joves, especialment els universitaris, han de trobar el primer suport per tirar endavant les seves iniciatives. Hem de ser capaços, també, d’il·lusionar els nostres empresaris per a crear una societat de capital-risc que recolzi als emprenedors que s’instal·lin a la ciutat. Tot plegat, s’ha de complementar amb la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot completament implicada en aquesta visió global. La FES ha d’impulsar cursos, post-graus i màsters en aquelles matèries que interessin a la nostra economia i amb l’objectiu fonamental que els joves que els facin s’integrin a la vida laboral olotina.

El nostre entorn, el nostre Parc Natural, és un actiu important per a aquesta estratègia. Així, s’ha de fer palès, en els cercles adequats, que Olot pot oferir una immillorable qualitat de vida fins als més qualificats professionals. Perquè els emprenedors es fixin en Olot i la seva comarca, més allà de l’entorn caldrà, però, continuar lluitant per la millora de les comunicacions I també caldrà que a totes les zones industrials hi hagi accessos ràpids, de qualitat i a bon preu a internet, connexions de banda ampla generalitzada, cobertura de telefonia sense fils arreu… tot de serveis que avui són imprescindibles per a les empreses.

Olot també ha d’oferir als joves, i especialment als adolescents, una determinada política juvenil. Les instal·lacions esportives, que en el darrers anys no han tingut cap millora, ni cap inversió important, han de facilitar l’esport extra-escolar. S’han de potenciar esplais i casals d’estiu. Les activitats de lleure fetes des de l’Ajuntament s’han de revisar i s’ha de procurar treballar amb les entitats. Les Festes del Tura han de tenir una atenció especial i han de tornar guanyar en atractiu, confiant i recolzant a les iniciatives d’entitats i associacions, que en definitiva son les iniciatives dels nostres conciutadans.

Creiem, per altra banda, que cal estimular la participació dels joves en la vida de la ciutat , aprofitant especialment les possibilitats que donen les noves tecnologies. A Olot hi ha d’haver xats amb opinions sobre les activitats lúdiques, amb debats sobre diferents iniciatives… Ja més grans, aquest joves també han de trobar habitatges de protecció oficial, escoles bressol on poder portar els seus fills…

En definitiva, Olot necessita els seus joves. Olot necessita que els que puguin i vulguin , desenvolupin la seva activitat professional a la ciutat. Nosaltres, CiU, tenim clar que sense la força dels joves, o no hi ha futur o aquest es torna gris. Per això, apostarem decididament per totes aquelles actuacions que els creïn un entorn favorable. Queda clar que, per bé que tot aquest programa pot ser compartit per d’altres partits i fins algú pot dir que alguna d’aquestes coses s’està fent, CiU hi posarà tot l’èmfasi. També voldríem, però, comptar amb la complicitat decidida dels joves a favor d’aquest projecte, lluny de la passivitat que –segons tòpic- avui per avui els caracteritza.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *