Al llarg d’aquest estiu la gent de CiU d’Olot, hem continuat treballant de manera intensa en l’elaboració del que serà el programa electoral per a les pròximes eleccions municipals a la ciutat d’Olot; programa que, en aquests moments, tenim molt avançat i, per aquest motiu, al llarg de les pròximes setmanes podrem ja començar a explicar i donar a conèixer.

Volem que el programa que finalment presentem sigui el resultat d’un procés de reflexió, discussió i formulació de propostes per part del conjunt dels companys i companyes de CiU, però també, i de forma paral·lela, hem volgut enriquir aquest procés amb les aportacions de moltes entitats, associacions i persones de la ciutat que, per la seva representativitat i coneixements, pensem que ens poden ajudar amb les seves contribucions a elaborar i presentar un Programa realista i creïble, que formuli propostes d’actuació que responguin a les necessitats, als reptes, a les oportunitats i també a les amenaces i a les dificultats d’Olot, partint en tot moment de les potencialitats i de les debilitats de la nostra ciutat. Aquesta manera de treballar ens està permetent detectar i identificar aquells aspectes i àmbits d’actuació municipal que la ciutadania percep de manera negativa o, com a mínim, de forma no prou satisfactòria.

Prendre el pols de la ciutat, també ens ha permès valorar aquells aspectes que els ciutadans valoren d’una manera positiva. Considerarem que és important conèixer aquestes qüestions ja que això ens permetrà formular un programa de govern que continuï aquelles actuacions, serveis, equipaments, etc. que els olotins consideren encertats, útils o necessaris. D’aquesta manera, podrem posar l’accent en aquells temes de la vida municipal que són clarament millorables i que cal canviar o transformar de manera profunda. En aquest sentit, i en la mesura que som l’única alternativa de govern, hem de saber explicar, esmenar i proposar les modificacions i les polítiques alternatives sempre d’una manera positiva, clara i precisa.

Un dels primers aspectes que se’ns han plantejat de manera més crítica per part de moltes de les persones amb qui hem parlat tenen molt a veure amb la relació entre el ciutadà i l’Ajuntament. Hi ha un clara sensació -d’exemples en podríem posar uns quants- de poca o nul·la comunicació amb la societat civil, de dificultat a l’hora de fer arribar, i ja no diguem, d’acceptar les crítiques. En altres ocasions, el ciutadà pateix la lentitud en la gestió de determinats temes o serveis que, en algunes àrees del govern, són totalment incomprensibles. D’exemples també en podríem citar uns quants.

L’Ajuntament, en tant que és la màxima institució de representació i d’administració de la vida pública local mereix algunes consideracions que, tot i ser en aquests moments massa genèriques, sí que podem començar a perfilar i, alhora, definir com entenem que podria millorar-se i transformar-se… Abordar aquesta qüestió és indispensable perquè si un ajuntament vol articular i portar a terme noves polítiques i nous serveis, cal fer un exercici de planificació i organització d’aquest, previ a la presentació de qualsevol programa de govern.

Durant els darrers deu o quinze anys, hem escoltat molt sovint missatges sobre la necessitat de reinventar, de transformar l’administració local… Intencions que, en la majoria dels casos, no han sobrepassat algunes accions de millora tecnològica -a cavall de l’expansió de l’era digital- i alguns retocs estètics més que no pas de canvi profund dels serveis públics.

Les administracions locals, les més properes al ciutadà, s’han vist immerses en un context de fortes transformacions socials que, en molts pocs anys, han configurat una societat més complexa, més competitiva i més diversa. Així, l’ajuntament ja no s’ha d’entendre com una simple administració de gestió o control, sinó que ha de servir per portar a terme quelcom més ampli i que tingui com a finalitat la de facilitar les condicions perquè la ciutat funcioni i funcioni bé! Ja no és suficient demanar que un ajuntament millori els serveis als seus ciutadans, sinó que el que s’ha de reclamar és que ofereixi aquells nous serveis i recursos públics que la societat va demanant i que responen a les transformacions que abans hem comentat. I cal, finalment, que prioritzi i destini els recursos i els esforços a les àrees i als objectius deficitaris i amb majors mancances que sofreix la ciutat.

Al llarg dels últims anys hem vist com l’actual govern municipal ha perdut l’empenta i la il·lusió inicials i ha caigut en un clima de cert cansament, de major rutina i de falta clara de nous horitzons i objectius més enllà de proposar la millora d’alguns serveis, normalment en forma de nous edificis i equipaments. Moltes vegades es té la sensació que molts projectes són més fruit de la inèrcia que d’un plantejament global i madur sobre el futur d’Olot. Paral·lelament determinats àmbits socials i sectors econòmics ens han reclamat que es posi més èmfasi en els reptes que planteja aquest futur, reptes sovint oblidats de l’agenda i de les prioritats de l’actual govern municipal.

El primer compromís que anuncio públicament, vol anar més enllà de garantir i continuar uns determinats serveis municipals. Crec que l’Ajuntament ha de ser una eina que tingui un abast més gran; que treballi per la cohesió social, la dinamització econòmica, la promoció i la projecció de la ciutat i, sobretot que esdevingui un instrument de servei pels ciutadans i ciutadanes. Això implica comprometre’s en promoure polítiques d’autèntica coordinació entre les àrees de la gestió municipal, en reduir la burocràcia, en millorar la informació als ciutadans i en oferir mecanismes de participació real ja que només escoltant als ciutadans es pot construir un ajuntament que sigui, de veritat, proper al servei de les persones i de la realitat d’aquestes.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *