Un dels quatre grans eixos de la nostra oferta per olotins i olotines és el que fa referència ala cohesió social. Cada dia hi ha més persones en perill de caure en l’exclusió social i les causes que poden portar-hi són múltiples. Així podem afirmar que en la ciutat d’Olot, tenim risc d’exclusió per:

 1. Dificultats econòmiques greus que afecten a persones o famílies.
 2. Dificultats d’accés al mercat laboral.
 3. Dificultats de determinats joves per mantenir-se i incorporar-se al sector educatiu i laboral.
 4. Dificultats d’accés a l’habitatge.
 5. Persones estrangeres amb dificultats en el procés d’adaptació.
 6. Problemàtiques de les persones grans: aïllament i dependència.

Davant aquesta situació i de cara a impulsar polítiques socials innovadores i que donen resposta a les dificultats d’exclusió social de molts olotins i olotines caldria, des del punt de vista de CiU:

 • Polítiques amb perspectiva comunitària. No es tracta només de realitzar actuacions destinades a les necessitats individuals, prescindint del seu context. Cal actuar moltes vegades en els espais físics i relacionals en els quals es desenvolupa la vida de les persones amb dificultats.
 • Polítiques promotores de l’autonomia. Cal canviar l’enfocament tradicionalment assistencialista, per polítiques de capacitació i potenciació de la pròpia autonomia.
 • Polítiques no només de renda. Sembla que les desigualtats estiguin fonamentades només en funció de la renda, però ja s’ha vist que les desigualtats tenen orígens múltiples i diversos.
 • Polítiques proactives. Davant el caràcter canviant i dinàmic de la societat calen polítiques actives, i no només reaccions urgents. Treballar molt més en prevenció, especialment amb infància.
 • Polítiques de reconeixement de les especificitats territorials. Cal que es tinguin en compte les especificitats d’Olot i la comarca en l’atenció social, i que dins la ciutat tinguem en compte barris concrets. També la resta d’administracions han de reconèixer aquesta especificitat.
 • Polítiques per fomentar la igualtat d’oportunitats. Cal plantejar criteris d’igualtat d’oportunitats en tots els serveis i recursos que l’administració posa al servei dels ciutadans, evitant així, l’exclusió social per no tenir accés a aquests recursos.
 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *