En tota administració o empresa l’aprovació del pressupost anual és un acte important. De fet significa explicitar la feina que vols fer i els teus objectius pel proper any.

Dijous passat, en el Ple ordinari del mes d’octubre, vàrem aprovar les Ordenances Fiscals, és a dir els impostos i les taxes, i el Pressupost per l’any 2013. Val a dir que l’aprovació va ser sense cap vot en contra, actitud que vull agrair, tal com ja vàrem fer en el ple, a la resta de grups municipals. Aquesta actitud de tot els representants polítics presents en Ple municipal s’aprecia especialment en un moment en que exercir el govern no es fàcil, en que moltes de les decisions a prendre son obligades i gens agradables. En un moment en que el sentiment de soledat de qui pren les decisions no ajuda en res. Per tot això vull tornar a agrair públicament l’exercici de responsabilitat que va quedar ben palès en el Ple.

Voldria significar algunes de les característiques que defineixen els números de l’Ajuntament per l’any que ve.

Hem congelat els impostos. No hi ha augment per l’IPC o per l’IVA, Podem i volem fer-ho d’acord amb la nostra manera d’entendre la sortida de la crisi. Evidentment hi ha excepcions. La contribució ha d’augmentar un 2,9 % – per sota del 3,1 de l’IPC agost – agost que solia ser l’index de referència en el nostre ajuntament – pels efectes de la revisió cadastral que va entrar en vigor el 2005. Hi ha contractes amb concessionaris en que s’especifica l’aplicació anual, en les taxes que paguen els ciutadans, de l’augment de l’IPC i evidentment els hem respectat. Però, en el que depèn de l’Ajuntament, congelem els impostos i per tant afluixem la pressió fiscal que reben els nostres conciutadans.

En el Pressupost prioritzem els serveis a les persones. Amb un èmfasi especial per l’educació. La nostra aportació a l’I.M.E. augmenta més d’un 40 % resecte als números del 2012 amb la voluntat de mantenir serveis. Seguim apostant per l’acció del Consorci d’Acció Social pel que fa al benestar dels que més ho necessiten. Mantenim, en un context en que mantenir-se és avançar, les ajudes a Entitats i Associacions que tanta vida aporten a la nostra ciutat.
Seguim apostant per la Promoció Econòmica en la magnífica línia que porta la gent de l’IMPC. Hem mantingut la mateixa aportació econòmica que ja va augmentar notablement en el pressupost de 2012. Este satisfets de com es treballa amb àmbits com la Indústria, les Fires, el Comerç o el Turisme. Busquem fórmules per mantenir els serveis que des d’Ocupació oferien als aturats buscant la seva reinserció laboral. Per cert, l’Índex d’atur a La Garrotxa es manté lleugerament superior al 13 % que comparat amb els índexs de Catalunya o Espanya no està gens malament.
Ajustem una mica en Cultura i Festes. Crec que les FdT2013 tindran la mateixa brillantor que les que acabem de celebrar i confiem plenament amb la gent de la Comisió de Festes. Pel que fa a l’ICCO gestionaran directament la Sala Torín o el Museu dels Sants buscant en el seu rendiment recuperar la disminució d’aportació econòmica que els aplica el pressupost del 2013.
Pel que fa a la despesa general crec que s’ha de valorar que gairebé no augmenta considerant que tenim en servei totes les “grans obres” de l’època socialista que tenen un cost de explotació diària bastant elevat. En el capítol I, és a dir despesa en personal, hi ha una disminució de més de 300000 euros que és prou significativa, especialment si ho comparem amb l’evolució històrica a l’igual que en la rebaixade l’endeutament amb la que estem compromesos.
Pel que fa a inversions, ben poques finançades exclusivament amb diner públic. Farem la Plaça Mercat o els Camps de Fútbol del Morrot recolzant-nos en el finançament privat que està segur de treure’n un rendiment.

En definitiva els números de l’Administració Local a Olot estan a punt per afrontar un any especialment difícil com serà el 2013. Però un any que també se’ns presenta il•lusionant i ple d’oportunitats, tant a nivell de ciutat com de país, que sabrem fer realitat.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *